Ontwikkeling van de Zuidas

Laatste update: 9 april 2009

Over het onderzoek
Kostenoverschrijdingen bij grote bouwprojecten zijn een schrikbeeld voor elk college- en raadslid. Het extra geld dat de gemeente hierdoor moet uitgeven, kan niet aan andere doelen worden besteed. Het is daarom voor de gemeenteraad van belang om in een vroeg stadium te worden geïnformeerd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

De gemeente Amsterdam realiseert veel projecten, vaak met geld van andere overheden. Voor dit soort projecten is het vooraf voor de gemeenteraad helder welke informatie de raad ontvangt en welke besluiten de raad kan nemen. Het Zuidasproject, waarbij een gebied gerealiseerd wordt waar kan worden gewoond, gewerkt en gewinkeld en waar auto’s, treinen en metro’s onder de grond rijden, is een bijzonder project. De gemeente wil samen met het Rijk en private partijen het Zuidasproject realiseren. Door deze samenwerking krijgt de gemeenteraad minder informatie en wordt onzeker
waarover de gemeenteraad nog mag besluiten.

In dit onderzoek hebben wij de gevolgen in kaart gebracht voor de informatievoorziening van de ontwikkeling van het Zuidasproject via een publiek-private samenwerking.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in april 2009. Bekijk het eindrapport.

Tijdlijn

9 april 2009

Publicatie