Buurtbegroting Oost

Laatste update: 17 december 2013

De buurtbegroting is in eerste instantie ontwikkeld ter ondersteuning van de ambtelijke organisatie bij het gebiedsgericht werken in stadsdeel Oost. Maar een instrument als de buurtbegroting kan ook zinvol zijn voor de (stadsdeel)raad. Met de inzet van digitale hulpmiddelen wordt de afstand tussen de abstracte kaders uit de buurtbegroting en concrete uitvoering overbrugd. Daarmee bieden de buurtbegroting en vergelijkbare instrumenten mogelijkheden om de (stadsdeel)raad te ondersteunen bij vervulling van zijn controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Minder bruikbaar is de buurtbegroting bij vervulling van de kaderstellende rol. De buurtbegroting is nog in ontwikkeling. In de rekenkamerbrief zijn enkele aandachtspunten voor (de verdere ontwikkeling) van de buurtbegroting en vergelijkbare instrumenten geformuleerd.