Europese subsidies in Amsterdam

Laatste update: 27 juni 2013

Over het onderzoek
Amsterdam kan aanspraak maken op subsidies uit twee grote Europese structuurfondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). In deze verkenning richtten we ons op omvang van de subsidies en het signaleren we van problemen in subsidietrajecten. De verkenning beperkte zich tot de subsidieperiode van 2007 tot en met 2013.

Status
De verkenning is gepubliceerd in 2013. Lees de Rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

27 juni 2013

Publicatie