Schuldhulpverlening

Laatste update: 16 juli 2013

Over het onderzoek
In 2007 publiceerden we het rapport Schuldhulpverlening in Bos en Lommer en Zuidoost (2007). In dit rapport constateerden we een aantal knelpunten: de gemeente had met name geen goed zicht op het succes van de uitgevoerde trajecten.

Door de fusie van de stadsdelen had hier tot nog toe geen opvolgingsonderzoek voor plaatsgevonden. Omdat de meeste aanbevelingen inmiddels niet meer van toepassing zijn, hebben wij ervoor gekozen deze verkenning te combineren met het opvolgingsonderzoek. Met deze verkenning willen wij nagaan in hoeverre de resultaten van de schuldhulpverlening anno 2013 inzichtelijk zijn, en hoe gegevens hierover verzameld worden.

Status
De verkenning is gepubliceerd in 2013, lees de Rekenkamerbrief.

Tijdlijn

17 juli 2013

Publicatie