Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Reorganiseren in Amsterdam

Laatste update: 21 november 2013

Binnen de gemeente is onvoldoende transparantie en regie bij reorganisaties. De gemeente weet zelf niet hoeveel reorganisaties er gaande zijn en bewaakt niet of reorganisaties passen binnen andere (gemeentebrede) ont­wikkelingen. Afgeronde reorganisaties worden zelden geëvalueerd. Opgedane kennis en ervaring worden zo onvoldoende veiliggesteld voor de ambtelijke organisatie. Kosten van ambtenaren die hun baan verliezen worden beperkt, maar hadden lager kunnen zijn.

Naar aanleiding van deze conclusie doet de rekenkamer acht aanbevelingen. Zes aanbevelingen zijn gericht op het vergroten van transparantie over reorganisaties, het helder beschrijven van vrijheden en verplichtingen bij reorganiseren en het voorkomen dat afspraken vrijblijvend worden. Daarnaast zijn twee aanbevelingen gericht op de uitvoering van het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente.