Reorganiseren in Amsterdam

Laatste update: 21 november 2013

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft in het recente verleden 115 keer gereorganiseerd. Dat varieert van kleine reorganisaties tot grote gemeentebrede reorganisaties. Dit roept vragen op: Gebeurt dit wel doelmatig? Wordt er regie gevoerd op de reorganisaties binnen Amsterdam, wordt er geleerd van reorganisaties en worden de frictiekosten van reorganisaties zoveel mogelijk beperkt? In Reorganiseren in Amsterdam onderzoeken we deze vragen.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2013. Lees de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport en lees de gedetailleerde onderzoeksbevindingen in het onderzoeksrapport.

 

 

 

 

Tijdlijn

21 november 2013

Publicatie