Slecht zicht op leningen en garanties

Laatste update: 28 oktober 2015

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft bijna € 1 miljard aan leningen en ongeveer € 0,2 miljard aan garanties uitstaan. Wij onderzochten of het beheer van leningen en garanties bij de gemeentelijke diensten en stadsdelen voldoende is geregeld. Ook onderzochten we de informatie voor de gemeenteraad over nieuwe en bestaande leningen en garanties.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in maart 2011, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. In oktober 2015 voerden we een opvolgingsonderzoek uit, waarin we onderzochten hoe het college invulling heeft gegeven aan onze aanbevelingen uit 2011. Lees de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

29 oktober 2015

Publicatie opvolgingsonderzoek