Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Laatste update: 30 april 2015

Over het onderzoek
Sociale werkplaatsen staan voor veel veranderingen die ook grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. In Sociale werkvoorziening in Amsterdam onderzoeken we de voorbereiding op deze verandering van de gemeente en Pantar. Ook kijken we naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de huidige sociale werkvoorziening.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in december 2011, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. In april 2015 publiceerden we het opvolgingsonderzoek, waarin we keken hoe het college onze aanbevelingen uit 2011 heeft opgevolgd. Lees de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

30 april 2015

Publicatie opvolgingsonderzoek

2 november 2011

Tussentijdse publicatie