Transformatie van leegstaande kantoren

Laatste update: 20 maart 2013

Over het onderzoek
Van alle kantoorruimte in Amsterdam staat ongeveer 1,3 miljoen m2 leeg – zo’n 17% van de totale voorraad. De oorzaak van het overaanbod is de hoge nieuwbouw-productie tussen 2000 en 2010 tegenover de afnemende vraag naar kantoorruimte – mede als gevolg van het nieuwe werken en de economische crisis. Het college wil de leegstand van kantoren aanpakken door nieuwbouwplannen te beperken. Omdat dit op zichzelf de bestaande leegstand niet oplost, zet de gemeente daarnaast in op het stimuleren en faciliteren van de transformatie van kantoren naar nieuwe bestemmingen. Dit is een gecompliceerde opgave, omdat de gemeente hiervoor sterk afhankelijk is van de markt. Deze opgave vormde voor de rekenkamer de achtergrond voor een onderzoek naar het transformatiebeleid en de uitvoering hiervan.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd op 20 maart 2013. Bekijk het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn