Vernieuwing in het sociaal domein (verkenning)

Laatste update: 25 september 2013

Er is nog zoveel in beweging dat het nu niet zinvol is om een diepgaand onderzoek in te stellen. De veranderingen in het sociaal domein zijn verstrekkend en de rekenkamer vindt het dan ook belangrijk om hierbij een vinger aan de pols te houden. Dit doen wij op twee manieren.

Ten eerste door in een rekenkamerbrief een aantal aandachtspunten en risico’s te formuleren die in het bijzonder de aandacht van de raad verdienen. De drie meest urgente aandachtspunten zijn: het stimuleren van eigen kracht, de samenhang in het sociaal domein en een helder kader voor samenwerking tussen gemeente en professionals. Deze analyse is verder uitgewerkt in de verdiepende verkenning, waarin we uitgebreid ingaan op de aard van de veranderingen, de Amsterdamse invulling en de risico’s.

Ten tweede zullen wij in de komende jaren de voorbereiding en invoering van de drie decentralisatie in Amsterdam op verschillende momenten gaan monitoren. Binnenkort gaan we in gesprek met raadsleden over mogelijke deelonderzoeken die we in dit kader kunnen uitvoeren.