Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

Laatste update: 19 september 2012

Over het onderzoek
Mensen met een zorgbehoefte, zoals ouderen of personen met een fysieke of medische beperking, hebben extra voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kan gaan om aanpassingen van het huis of om specifieke zorgarrangementen zoals thuiszorg of maaltijdenvoorziening bepaalde zorg op afroep. In stadsdeel Centrum is 10% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2030 zal dat 18% zijn. Daardoor zal er een grotere behoefte komen aan aangepaste woningen. De mogelijkheden om nieuwe aangepaste woningen te realiseren zijn beperkt in stadsdeel Centrum.

De rekenkamer heeft al eerder onderzoek gedaan naar huisvesting van senioren en gehandicapten en dat gerapporteerd onder de titel Zorgwoningen. Reden voor dit nieuwe onderzoek zijn de gesignaleerde problemen bij de realisatie van woningen met zorg in het stadsdeel. Nagegaan is of het stadsdeel zijn instrumenten voldoende benut.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in september 2012. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

4 september 2012

Publicatie