Onderzoeksprogramma Amsterdam 2018

Nieuwe onderzoeken 2018
De volgende onderwerpen zijn geprogrammeerd voor het jaar 2018:

 • Subsidies maatschappelijke initiatief en bewonersinitiatieven
 • Brandweerzorg in de Amsterdamse haven
 • Vergunningenstelsel (bedrijfsmatige) passagiersvaart Amsterdam
 • Beheer en verantwoording overheadkosten
 • Effectiviteit van de gemeentelijke investering in onderwijs (met name de lerarenbeurs)
 • Doelmatigheid bestemmingsplanprocedures – lessen voor de omgevingswet
 • Grip op toeristische verhuur
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Publieksonderzoek: Handhaving en overlast

Opvolgingsonderzoeken
We hebben in 2018 ook capaciteit ingeruimd om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd uit eerder onderzoek. De volgende opvolgings¬onderzoeken zijn geprogrammeerd:

 • Beheer Meerjaren Vervangingsprogramma Metro /Renovatie Oostlijn
 • Geheimhouding
 • Het regelen van dereguleren
 • Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam
 • Reacties op moties en schriftelijke vragen
 • Reorganiseren in Amsterdam, doelmatigheid van de gemeentelijke organisatieontwikkeling

In het onderzoeksprogramma 2018 zijn de onderzoeken en overige activiteiten kort toegelicht.