Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Amsterdam
 • Zaanstad
 • Weesp

Onderzoeksprogramma Zaanstad 2017

Verkenningen
We hebben capaciteit ingeruimd voor de verkenningen:

 • Grip op subsidies
 • Beheersing grote projecten

Onderzoeken
Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
In het onderzoeksprogramma is dit opvolgingsonderzoek geprogrammeerd:

 • Bewonersparticipatie

Overige activiteiten
Naast de verkenningen en het reguliere onderzoek wordt in 2017 capaciteit gereserveerd voor de activiteiten:

 • bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft
 • terugblikken op uitgevoerd onderzoek
 • eventuele verzoekonderzoeken
 • ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2018

Afronding lopende zaken
De afronding van deze zaken staat geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma Zaanstad 2017:

 • Quick scan HVC
 • Grip op (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden