Onderzoeksprogramma Zaanstad 2017

Verkenningen
We hebben capaciteit ingeruimd voor de verkenningen:

  • Grip op subsidies
  • Beheersing grote projecten

Onderzoeken
Nader te bepalen op basis van de uitkomst van de verkenningen.

Opvolgingsonderzoeken
In het onderzoeksprogramma is dit opvolgingsonderzoek geprogrammeerd:

  • Bewonersparticipatie

Overige activiteiten
Naast de verkenningen en het reguliere onderzoek wordt in 2017 capaciteit gereserveerd voor de activiteiten:

  • bijdragen aan het publieke debat, door het informeren en adviseren van de gemeenteraad op basis van eerder uitgevoerd onderzoek, verkenningen, lopend onderzoek of monitoractiviteiten als de actualiteit daartoe aanleiding geeft
  • terugblikken op uitgevoerd onderzoek
  • eventuele verzoekonderzoeken
  • ontwikkelen van het onderzoeksprogramma 2018

Afronding lopende zaken
De afronding van deze zaken staat geprogrammeerd in het onderzoeksprogramma Zaanstad 2017:

  • Quick scan HVC
  • Grip op (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden