Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren (2018)

In 2014 publiceerden we het onderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren, over de wijze waarop de gemeente Zaanstad niet-fiscale bezwaren van burgers afwikkelde. We deden zeven aanbevelingen om knelpunten weg te nemen. In 2018 keken we wat het college met onze aanbevelingen heeft gedaan.

De resultaten
Uit het opvolgingsonderzoek (2018) blijkt dat het college onze aanbevelingen uit 2014 heeft opgepakt en verbeteringen heeft doorgevoerd. Daarnaast blijft een aandachtspunt de wijze waarop de gemeente omgaat met de rechten van de bezwaarmakers.