Algoritmen

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam gebruikt algoritmen om met minder ambtenaren sneller te kunnen werken. Zoals bij parkeercontroles of bij het opsporen van illegale vakantieverhuur. Het gebruik van algoritmen ligt gevoelig. Algoritmen kunnen grote invloed hebben op burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een risico op de inbreuk van privacy van burgers. En als er vooroordelen in een algoritme zitten, kan het algoritme discrimineren. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre is het Amsterdamse beheerskader voor algoritmen toereikend voor een verantwoorde toepassing van algoritmen? En welke lessen kunnen getrokken worden over het toepassen van algoritmen in de Amsterdamse praktijk?

De resultaten in 2022
Het onderzoek is nog niet gepubliceerd.