Informatiewaarde van de begroting (2013)

Over het onderzoek
De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. En bepaalt via de begroting hoeveel geld er aan de gemeentelijke taken mag worden besteed. In 2010 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht een beter leesbare begroting te maken. Daarna is de begroting sinds 2012 bondiger opgezet. Wij onderzochten of de nieuwe opzet van de begroting niet ten koste is gegaan van de informatiewaarde. Hiervoor onderzochten we de begrotingen voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

Resultaten in 2013
We concluderen dat de compactere begroting niet ten koste is gegaan van de informatiewaarde van de begroting. De kwaliteit van de informatie is zelfs verbeterd. Er zijn echter nog steeds zaken niet in orde. De formulering van de doelstellingen kan beter en de vermelde streefwaarden zijn vaak slordig uitgewerkt. Het is meestal onduidelijk welke bijdragen de activiteiten leveren aan de gemeentelijke doelen en hoeveel budget daarvoor beschikbaar is. Voor de gemeenteraad is het daarom moeilijk om achteraf te beoordelen of het college zijn werk wel goed heeft gedaan.