Inrichtingsplan Oud-West (2010)

Over het onderzoek
In InrichtingsPlan Openbare Ruimte Oud-West (2007) deden we vijf aanbevelingen voor het dagelijks bestuur en drie aanbevelingen aan de stadsdeelraad, gericht op verbeteringen in het functioneren van het stadsdeel bij de uitvoering van het InrichtingsPlan Openbare Ruimte (IPOR). In dit opvolgingsonderzoek keken we in hoeverre deze aanbevelingen zijn uitgevoerd.

De resultaten in 2010
We concluderen dat het dagelijks bestuur de aanbevelingen over het programakkoord en de informatievoorziening heeft uitgevoerd en de aanbevelingen over het integrale beleidsplan en de uitvoering daarvan niet. De aanbeveling over de voortgang van het IPOR is deels uitgevoerd. Daarnaast concluderen we dat de stadsdeelraad twee aanbevelingen heeft uitgevoerd en één niet heeft uitgevoerd.