Onroerend zaakbelasting (2012)

Over het onderzoek
De gemeente Amsterdam stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken in Amsterdam, zoals de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) vereist. In 2011 deed zij dit voor ruim 445.000 WOZ-objecten, waarvan ongeveer 90% bestond uit woningen. De vastgestelde WOZ-waarde wordt door de gemeente, rijkswaterdienst en waterschappen gebruikt om onder andere de belasting te berekenen. Amsterdam voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die de Wet WOZ stelt. Toch zijn er enkele belangrijke knelpunten die een goede WOZ-uitvoering in de weg staan. Wij onderzochten we hoe Amsterdam de wet WOZ uitvoert.

Resultaten in 2012

De gemeente voldoet op hoofdlijnen aan de eisen die wet stelt. Maar toch zijn er enkele belangrijke knelpunten. Het gegevensbeheer en zeker de afhandeling van bezwaarschriften moeten beter. De gemeente legt aan burgers ook niet goed uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt en waarvoor ze gebruikt wordt. Tot slot heeft de gemeente weinig zicht op de kosten van de uitvoering.