Openbare ruimte in Zaanstad (2011)

Over het onderzoek
Een gat in de weg kan vervelende gevolgen hebben. De gemeente als eigenaar van de weg en andere delen van de openbare ruimte is verantwoordelijk om achterstand in het onderhoud te voorkomen door reparatie of vernieuwing. Jaarlijks geeft de gemeente ongeveer € 32,8 miljoen uit aan de openbare ruimte. In 2008 onderzochten we of goed is bepaald hoe groot het achterstallig onderhoud eigenlijk is, en waarom het achterstallig onderhoud toeneemt ondanks de investeringen in de openbare ruimte. In dit opvolgingsonderzoek (2011) bekijken we hoe het college invulling heeft gegeven aan onze aanbevelingen.

De resultaten
We concluderen dat een aantal stappen zijn gezet om de eerste aanbeveling –  over het geven van inzicht in de onderhoudsachterstand uit te voeren, maar dat de daadwerkelijke uitvoering nog vorm moet krijgen. Daarnaast zien we dat een deel van de tweede aanbeveling uitgevoerd is, maar de twee andere delen om het onderhoud doelmatig uit te voeren niet. En ten slotte concluderen we dat de derde aanbeveling over het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad voor een groot deel is uitgevoerd.