Toelatingsbeleid basisscholen

Over het onderzoek
De centrale stad, stadsdelen en schoolbesturen willen al sinds het Convenant Kleurrijke Basisscholen (2007) een toelatingsbeleid voor het basisonderwijs. De totstandkoming en invoering van dit beleid verliep echter lange tijd moeizaam. Inmiddels is het draagvlak gegroeid. Gelet op het beperkte succes van het toelatingsbeleid en het moeizame op gang komen ervan, besloten we een verkennend onderzoek uit te voeren naar het toelatingsbeleid. Deze verkenning is begonnen als een verkenning voor de stadsdelen. De centrale stad zou echter verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van de schoolbesturen bij de ontwikkeling en invoering van het beleid, en voor de informatievoorziening over het onderwijs en het toelatingsbeleid. Daarom besloten we de gemeenteraad van onze bevindingen op de hoogte te stellen en het college te verzoeken om een bestuurlijk reactie.

De resultaten in 2014
Het stedelijk toelatingsbeleid formuleert geen expliciete doelstellingen, wel ‘ambities’ en ‘uitgangspunten’. De meeste van deze ambities en uitgangspunten zijn helder uitgewerkt. Een paar ambities en uitgangspunten vragen echter aandacht. De gemeente en schoolbesturen gaan de resultaten van iedere plaatsingsronde monitoren en het toelatingsbeleid één keer per jaar evalueren. Een uitgebreid rekenkameronderzoek lijkt daarom niet direct nodig.