Vastgoedbeleid Stadsdeel Centrum (2010)

Over het onderzoek
We onderzochten het vastgoedbeleid van het stadsdeel Centrum. Per 1 januari 2007 beheert het stadsdeel een vastgoedportefeuille met 387 zogeheten beheerobjecten. Het vastgoedbeleid voor de periode 2004-2010 staat in de notitie Strategische positie onroerendgoedportefeuille en heeft twee belangrijke doelstellingen voor het permanent bezit: kostendekkend beheer en doelgroepenbeleid. Wij onderzochten in hoeverre het stadsdeel Centrum erin slaagde deze hoofddoelstellingen te bereiken.

Resultaten in 2010
Het stadsdeel behaalt haar beleidsdoelstelling om het vastgoed ten minste kostendekkend te exploiteren, door verliesgevende objecten af te stoten, het financiële tekort op torens en poorten buiten de kosten te houden en door geplande onderhoudswerkzaamheden in 2009 niet uit te voeren (€ 1,0 miljoen). Het stadsdeel heeft nog geen meerjarenonderhoudsplanning. Wel slaagt het er steeds beter in om de huren te verhogen naar de zogeheten ‘beleidshuur’ voor bijzondere doelgroepen, zoals kunstenaars, culturele instellingen, welzijnsinstellingen en startende ondernemers.