Vervangingsprogramma Metro

Over het onderzoek
Naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar de renovatie Oostlijn in 2013 besloten we een nader onderzoek te doen naar het effect van de kostenoverschrijding bij de renovatie van de Oostlijn op het Meerjaren Vervangingsprogramma (MVP) Metro. Dit besluit werd ingegeven door het steeds grotere financiële belang van de renovatie van de Oostlijn in het MVP Metro.

De resultaten in 2013
We concluderen dat binnen het MVP Metro de overschrijding op de Oostlijn waarschijnlijk opgevangen kan worden. Het convenant met de Stadsregio Amsterdam biedt daarvoor voldoende financiële ruimte. We constateerden echter ook dat de ramingen nog in ontwikkeling waren en de afspraken in het convenant vaag zijn. Bovendien zijn er volgens ons aanvullende risico’s waardoor de kans op een financieel tekort bij het metrovervangingsonderhoud groter wordt. Het gaat hier om bezuinigingen van het Rijk, vervangingsonderhoud van de nieuwe metro infrastructuur waarvoor nog geen budget is gereserveerd en de onzekerheid rond het budget voor de periode 2028-2031.