Voortgang bezuinigingen 2011-2014 stadsdelen

Over het onderzoek
Alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam werken aan omvangrijke bezuinigingen. De plannen voor deze bezuinigingen moeten in 2011-2014 vorm krijgen. In 2011 wilden de stadsdelen in 2014 ongeveer € 124 miljoen structureel hebben bezuinigd. Later bleek dat zowel de centrale stad als de stadsdelen plannen maakten voor aanvullende bezuinigingen. In dit onderzoek richtten we ons op de vraag: in hoeverre voeren de stadsdelen hun structurele bezuinigingen volgens plan uit en welke soorten bezuinigingen zijn vanwege welke reden succesvol of juist problematisch?

Resultaten in 2012
De geplande bezuinigingen voor 2011 zijn grotendeels gerealiseerd. De verwachtingen voor de opbrengsten in 2014 zijn bijgesteld tot ruim € 119 miljoen. Gezien de omvang en complexiteit van de bezuinigingen is dit een goed resultaat. Toch zijn ook een aantal kanttekeningen op zijn plaats.