Wta-beoordelingsonderzoek (2010)

Over het onderzoek
ACAM controleert de jaarrekeningen van de centrale stad, van de stadsdelen en van de gemeentelijke diensten. En geeft hierbij controleverklaringen af. Wij zijn op grond van de Gemeentewet toezichthouder op de gemeentelijke accountantsdienst. ACAM moet bij wettelijke controles voldoen aan de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).  In het kader van het doorlopend toezicht voerden we in 2010 een uitgebreider onderzoek uit naar de controleaanpak en het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Resultaten in 2010
We concluderen dat de ACAM in voldoende mate voldoet aan de in de Wta gestelde eisen betreffende de onafhankelijke positie, de deskundigheid en het kwaliteitsbeheersingssysteem.