Wta-beoordelingsonderzoek (2013)

Over het onderzoek
ACAM controleert de jaarrekeningen van de centrale stad, van de stadsdelen en van de gemeentelijke diensten. En geeft hierbij controleverklaringen af. Wij zijn op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) toezichthouder op ACAM. In het kader van het doorlopend toezicht voerden we in 2013 een uitgebreider onderzoek uit naar de controleaanpak en het kwaliteitsbeheersingssysteem.

Resultaten in 2013
We concluderen in de rekenkamerbrief dat we tijdens ons onderzoek geen informatie hebben aangetroffen om te concluderen dat ACAM niet in voldoende mate voldoet aan de in de Wta gestelde eisen. Ook hebben we de bevindingen van het onderzoek samengevat in de rekenkamerbrief en vier verbeterpunten geformuleerd. De ACAM gaf aan deze verbeterpunten ter harte te zullen nemen.