Wta-beoordelingsonderzoek (2017)

Over het onderzoek
In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. We zijn op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) toezichthouder op ACAM en voeren Wta-beoordelingsonderzoeken uit. In 2017 hebben wij een meer diepgaand beoordelingsonderzoek uitgevoerd. Hierin onderzochten we of de jaarrekeningcontrole is uitgevoerd op basis van een deugdelijk controleplan. Ook onderzochten we of de controle adequaat is uitgevoerd en vastgelegd. En we analyseerden of ACAM de aanbevelingen uit ons rapport van september 2013 heeft opgevolgd.

Resultaten in 2017
In de rekenkamerbrief hebben we de uitkomsten van ons Wta-beoordelingsonderzoek ACAM samengevat. We zijn positief, maar zien nog wel een verbeterpunten. In het kader van hoor en wederhoor heeft de directeur ACAM aangegeven de aanbevelingen ter harte te nemen.