Wta-beoordelingsonderzoek (2020)

Over het onderzoek
In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. We zijn de wettelijke toezichthouder op ACAM en voeren Wta-beoordelingsonderzoeken uit. In 2020 hebben we bij ACAM een meer diepgaand onderzoek uitgevoerd waarbij we ook verschillende onderdelen van het controledossier bekeken. We onderzochten de controle(aanpak) van de jaarrekening 2018. Daarbij besteedden we specifiek aandacht aan de inkoop, grondexploitaties, weerstandscapaciteit en fraude.

De resultaten in 2020
De belangrijkste conclusie is dat wij – op de door ons onderzochte onderdelen – geen informatie hebben aangetroffen op basis waarvan we moeten concluderen dat ACAM niet in voldoende mate voldoet aan de in de Wta gestelde eisen, voor zover deze in de gemeentewet van toepassing zijn verklaard.