Zwemmen in Zuideramstel (2010)

Over het onderzoek
Gemeenten willen dat sport, waaronder zwemmen, breed toegankelijk is. In de regel worden zwembaden door gemeenten en stadsdelen financieel gesteund om het zwemmen voor de gebruiker betaalbaar te houden. Wij onderzochten hoe dit is geregeld in de voormalig stadsdelen De Baarsjes (Sportplaza Mercator), Geuzenveld-Slotermeer (het Sloterparkbad) en Zuideramstel (het De Mirandabad).  In dit onderzoek richtten we op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de exploitatie van het De Mirandabad in stadsdeel Zuideramstel.

De resultaten in 2010
De exploitatie van het De Mirandabad door stadsdeel Zuideramstel is nog onvoldoende doelmatig. Slechts 37,5% van de uitgaven wordt gedekt door inkomsten. Dit komt vooral door de hoge personeelslasten. Hierdoor steeg de bijdrage van het stadsdeel aan het De Mirandabad van € 2,9 miljoen in 2006 tot € 3,4 miljoen in 2008. Na het aantreden van nieuw management per 1 januari 2008 heeft het stadsdeel maatregelen genomen, die volgens het stadsdeel in 2009 tot vermindering van de kosten zullen leiden.