Jan de Ridder

Jan de Ridder (Kort CV en nevenfuncties) heeft, voordat hij overstapte naar de Rekenkamer Metropool Amsterdam aan de universiteit gewerkt.

Wat boeit hem in rekenkameronderzoek?
De grote diversiteit in onderwerpen maakt het werk inspirerend. Het varieert van armoedebestrijding tot leegstand van kantoren en van riolering tot welzijnswerk.

Wat drijft hem in zijn functie?
Het is een uitdaging om een gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende taak. Er gebeurt veel in een gemeente. Hoe kan een gemeenteraad daar grip op houden? Hoe kan een gemeenteraad vaststellen of het geld dat wordt uitgegeven wel of niet doelmatig is besteed?