Privacy bij Wob-enquête

Hoe blijft u anoniem bij het invullen van de Wob-enquête?

Met de Wob-enquête brengen wij in kaart wat de ervaringen zijn van Wob-verzoekers die een Wob-verzoek hebben ingediend bij de gemeente Amsterdam. Het onderzoeksbureau van de gemeente Amsterdam (OIS) stuurt een uitnodiging voor onze enquête naar de Wob-verzoekers op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Wij komen aan dat e-mailadres doordat de Wob-verzoeker zich heeft aangemeld voor de Wob-enquête op onze website of doordat de gemeente Amsterdam de contactgegevens aan ons heeft verstrekt.

De enquête kan vervolgens anoniem worden ingevuld. Wij ontvangen de antwoorden van de Wob-verzoeker van het onderzoeksbureau, zonder het e-mailadres. Omdat het onderzoeksbureau onder onze verantwoordelijkheid werkt, zal het bureau de e-mailadressen met niemand delen en zal het de e-mailadressen vernietigen nadat de enquête is gesloten.

De Wob-verzoeker kan er tijdens de enquête voor kiezen haar of zijn e-mailadres op te geven, zodat wij aanvullende vragen kunnen stellen of desgewenst het eindrapport kunnen mailen naar de Wob-verzoeker. Wij zullen het e-mailadres alleen voor deze doelen gebruiken en verwijderen het definitief na afronding van het onderzoek of nadat wij het rapport hebben gemaild. Onze rapporten bevatten geen informatie die herleidbaar is naar een Wob-verzoeker en wij zullen de individuele antwoorden ook niet delen met de gemeente.

Meer weten over ons privacybeleid.