Rekenkamer legt ervaringen van 10 jaar onderzoek vast in boek