Organisatie

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het lokaal bestuur in Amsterdam en Zaanstad. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.

Wat is de (wettelijke) basis van de rekenkamer?
De Gemeentewet verplicht iedere gemeente om een rekenkamer of een gemeenschappelijke rekenkamer vorm te geven (artikel 81a t/m 81o en artikel 182 t/m 185a). Amsterdam en Zaanstad hebben de rekenkamer vormgegeven via een gemeenschappelijk rekenkamer. De gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Amsterdam-Zaanstad is voor het laatst gewijzigd in juli 2024 en vindt u hier.

Welke taak heeft de rekenkamer?
De rekenkamer heeft de in de gemeentewet vastgelegde taak om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Wat zijn de bevoegdheden van de rekenkamer?
De rekenkamer kan onderzoek doen bij alle onderdelen van de gemeente. Daarnaast is de rekenkamer ook bevoegd om organisaties te onderzoeken die voor meer dan de helft in eigendom zijn van de gemeente of die voor meer dan 50% van hun inkomsten afhankelijk zijn de gemeente. De gemeente of de andere organisaties die onderzocht kunnen worden, moeten de rekenkamer alle informatie ter beschikking stellen die zij nuttig vindt voor een onderzoek.

Voor wie werkt de rekenkamer?
De rekenkamer werkt voor de gemeenteraad, maar is wel onafhankelijk en bepaalt haar eigen onderzoeksagenda. De gemeenteraad kan een verzoek voor onderzoek bij de rekenkamer indienen. In de meeste gevallen zal de rekenkamer een dergelijk verzoek honoreren. Maar de rekenkamer is niet verplicht om dat te doen.

Hoe ziet de organisatie er uit?
Er is bij de start in 2003 gekozen voor een rekenkamer met een directeursmodel. Dit houdt in dat de wettelijk functie van rekenkamer wordt vervuld door één lid, die tevens de directeur is van de rekenkamer. Voor de Rekenkamer Metropool Amsterdam werken 18 onderzoekers en 3 ondersteuners.