Informatie

Klachtenregeling

De rekenkamer hecht groot belang aan een zorgvuldige werkwijze. Als u echter niet tevreden bent over ons handelen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Lees verder

Organisatie

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het lokaal bestuur in Amsterdam en Zaanstad. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.

Lees verder