Informatie

 

Doelstelling

De rekenkamer onderzoekt of het lokaal bestuur volgens de regels handelt, de afgesproken doelen realiseert en of er daaraan niet meer geld wordt uitgegeven dan nodig. Daarbij kan het over allerlei onderwerpen gaan zoals jongerenbeleid, milieu, onderwijs of beheer openbare ruimte.

Lees meer over de doelstelling

Werkwijze

De rekenkamer wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om goede en gemotiveerde onderzoekers maar ook om het gebruik van zorgvuldige en goede methoden. Om dat laatste te bereiken wordt er gewerkt volgens de regels van een kwaliteitshandvest.

Lees meer over de werkwijze

Organisatie

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het lokaal bestuur in Amsterdam en Zaanstad. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.

Lees meer over de organisatie

Vraag en antwoord

Zoals: Wat kosten de onderzoeken en wie betaalt ze? Wie controleert de rekenkamer? Hoe zorgt de rekenkamer dat zij alle noodzakelijke informatie krijgt? Brengt de rekenkamer tijdens de uitvoering van het onderzoek hierover informatie uit? Bij welke organisaties kan de rekenkamer nog meer onderzoek doen? Controleert de rekenkamer de jaarrekeningen van de gemeenten?

Naar vraag & antwoord

Privacyverklaring

De Rekenkamer Metropool Amsterdam (verder: de rekenkamer) verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom beschrijft de rekenkamer graag waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken Onderzoeken De rekenkamer […]

Naar Privacyverklaring

Klachtenregeling

De rekenkamer hecht groot belang aan een zorgvuldige werkwijze. Als u echter niet tevreden bent over ons handelen, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Lees meer over de klachtenregeling