Onderzoeksprogramma Amsterdam 2019 is openbaar: 10 nieuwe onderzoeken in 2019

20 december 2018

Vandaag hebben we ons onderzoeksprogramma 2019 voor Amsterdam gepubliceerd, en het programma voor Zaanstad volgt binnenkort.

In onze onderzoeksprogramma’s delen we de onderwerpen waarnaar we het volgende jaar onderzoek willen doen. In 2019 gaan we in Amsterdam onderzoek doen naar:

  • Diversiteit in de stad (publieksonderzoek)
  • Bruikbaarheid van kengetallen
  • Leges bij vergunningverlening
  • Toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking
  • Meldingen openbare ruimte
  • Subsidieregeling Verenigingsaccommodatie buitensport
  • Raadsinstrumenten en kaderstelling
  • Bestuurlijk stelsel en democratisering: een nulmeting
  • Fietsen door de stad
  • Wta-beoordelingsonderzoek

Groslijst met 68 mogelijke onderwerpen voor onderzoek
Het onderzoeksprogramma voor 2019 is niet zomaar tot stand gekomen. Eerst maakten we een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen. Dit waren bijvoorbeeld suggesties van burgers die een onderzoeksidee hadden aangedragen, of ideeën die we zelf in de loop van het afgelopen jaar hebben opgedaan. Daarnaast hebben we alle fracties uit de gemeenteraad van Amsterdam gesproken om hen om input te vragen. Ook hier kwamen interessante voorstellen uit.

In totaal verzamelden we maar liefst 68 onderwerpen. Hier hebben we 10 onderwerpen uit gekozen waarmee we in 2019 aan de slag gaan.

Bekijk het onderzoeksprogramma Amsterdam 2019. En dien een onderzoeksvoorstel in voor volgend jaar.