5 februari: Publieksbijeenkomst onderzoek Handhaving en sociale overlast in Pakhuis de Zwijger

18 januari 2019

Van hangouderen en jeugdcriminaliteit tot verwarde personen en toeristen; wat kunnen handhavers betekenen in het tegengaan van sociale overlast?

Handhaving en sociale overlast in Amsterdam was het onderwerp van het Publieksonderzoek van de rekenkamer in 2018. De uitkomsten van het onderzoek willen we aan een groot publiek presenteren en we willen daarover debatteren. De rekenkamer organiseert daarom op dinsdagavond 5 februari een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger.

Amsterdam heeft te maken met verschillende vormen van sociale overlast in de openbare ruimte. In de omgeving van het Rembrandtplein en het Marie Heinekenplein zorgen met name toerisme en het uitgaansleven voor overlast, en in de Dapperbuurt veroorzaakt de aanwezigheid van straatdealers en jeugdcriminaliteit problemen. Tegelijkertijd ontstaan in Zuidoost en Nieuw-West problemen door hangjongeren en –ouderen, en heerst hier (het gevoel van) onveiligheid door agressieve horecabezoekers en soms ook malafide lokale horecaondernemers. Werkt het gemeentelijk handhavingsplan in deze gebieden naar behoren, of is het tijd voor een nieuwe aanpak om sociale overlast tegen te gaan?

Over het onderzoek
Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet echt in zicht.

Over het debat
Op deze avond gaan we aan discussietafels met elkaar in gesprek over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van geïnteresseerde Amsterdammers, bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard hoort u op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden op de website van Pakhuis de Zwijger: aanmelden.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019
Tijd: 20.00u-22.00u

Programma

  • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
  • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
  • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Voor leden van het rekenkamerpanel is er vooraf aan de openbare bijeenkomst een inloop vanaf 19u.

Meer informatie? Stuur een bericht naar Annemarieke van der Veer a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl of Rosalie Joosten rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl.