6 aandachtspunten bij Begroting 2023-2023 van Zaanstad

25 oktober 2022

Dit jaar volgen wij in onze monitor financiën de informatie die de Zaanse raad krijgt over de financiën van Zaanstad. Voor deze monitor hebben we de Zaanse begroting voor 2023-2026 bekeken. Daarin viel ons een aantal onderwerpen op. Deze hebben we in een brief voor de raad op een rij gezet. Bij de onderwerpen hebben we voor de raad vraag- en aandachtspunten geformuleerd. Lees hier onze brief.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Omvang van het verwachte begrotingstekort in 2026
  2. Groei van de stad
  3.  Evaluatie transformatiefonds
  4. Vrijval reserves
  5. Stand van zaken renteswaps
  6. Leesbare begroting

Meer lezen? Ga naar de projectpagina van het onderzoek.