Aanbevelingen rapport Informatiewaarde begroting voorzien van voorbeelden

29 april 2013

Woensdag 24 april hebben raadsleden, vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en de rekenkamer met elkaar van gedachten gewisseld over verbeteringen in de begroting met als doel de informatiewaarde voor raadsleden te laten toenemen. Voor deze bijeenkomst heeft de rekenkamer een notitie gemaakt met voorbeelden bij de aanbevelingen uit het onlangs verschenen rapport ‘Informatiewaarde van de begroting’. De notitie valt uiteen in enerzijds wenselijke verbeteringen voor de begrotingsystematiek en anderzijds mogelijke verbeteringen om binnen de grenzen van de geldende voorschriften de programmabeschrijvingen prettiger, eigentijdser en functioneler te maken. De notitie is vanaf nu te downloaden op de website van de Rekenkamer Metropool Amsterdam.