Aandacht voor BAG onderzoek in de commissie AZ

10 april 2013

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport Basisadministratie Adressen en Gebouwen (juni 2011) is het college in december 2011 gestart met een programma voor het opzetten en inrichten van gemeentebreed gebruik van de BAG bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. In de commissie AZ van donderdag 11 april staat de BAG als onderwerp geagendeerd. Het college vraagt de commissie in te stemmen met de eindrapportage van het programma Binnengemeentelijk gebruik van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het college geeft aan dat in kaart is gebracht of het gebruik van gegevens uit de BAG zodanig is dat bij de publiekrechtelijke taken altijd gebruik wordt gemaakt van de basisgegevens. Hiaten zijn per december 2012 verholpen.  Wij hebben de indruk dat het gebruik van de BAG nog niet optimaal is. Onlangs heeft de rekenkamer twee rekenkamerbrieven rondom erfpacht gepubliceerd. Daaruit bleek dat (erfpacht)registraties niet volledig zijn doordat de koppeling tussen de registraties en de BAG niet op orde is. Dit betekende voor Bureau Erfpacht extra werk.