Aandacht voor Opvolgingsonderzoek jeugdzorg in commissie JIF

2 november 2012

 Tijdens de extra ingelaste vergadering van de commissie JIF op 1 november 2012 kwam het Opvolgingsonderzoek jeugdzorg aan bod bij het behandelen van de termijnagenda. Mevrouw Van der Pligt (SP) vroeg hoe het stond met de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Wethouder Ossel, die tijdelijk de portefeuille van wethouder Asscher waarneemt, gaf aan dat pas in april 2013 aanbeveling 3 uit het rapport zal zijn opgevolgd. Het college komt dan met een inventarisatie van het aanbod trajecten licht pedagogische hulpverlening. De rekenkamer komt zelf in maart 2013 met een nieuw rapport over de jeugdzorg. In het onderzoek Regie in de jeugdhulpverlening gaat het onder andere over de organisatorische complexiteit van het stelsel waarvan wethouder Asscher in 2008 zei dat het een monster van Frankenstein was geworden.