Afronding verkenning Gemeentelijke Reserves

31 oktober 2012

Er is een verkenning uitgevoerd met als vraag of het zinvol is om uitgebreider onderzoek te gaan doen naar de reserves. De conclusie is dat dit inderdaad het geval is. Naar aanleiding van de verkenning is er ook een rekenkamerbrief geschreven. Het college heeft daar inmiddels op gereageerd. De brief met de bestuurlijke reactie en ons nawoord en het achterliggende onderzoeksrapport zijn vanaf maandag om 5 november 16.00 uur openbaar toegankelijk op onze website.