Betrekt de gemeente Amsterdam burgers bij het maken van nieuwe plannen?

24 november 2022

De gemeente vindt het belangrijk om nieuwe plannen en nieuw beleid samen met Amsterdammers te maken. Dit heet participatie. Ambtenaren moeten burgemeester en wethouders goed informeren hoe ze dat hebben gedaan. Wij hebben dit onderzocht. Ons onderzoek is af en vanaf vandaag te lezen.

In ons onderzoek zagen we dat ambtenaren in veel gevallen beschrijven wat ze hebben gedaan aan participatie. Maar wat ze opschrijven is vaak onduidelijk en moeilijk te begrijpen. Ook geven ze regelmatig aan dat er geen participatie is geweest. Dat mag, maar dat moeten ze wel uitleggen. Die uitleg is er vaak niet.

Wij raden de gemeente aan om te kijken hoe participatie in de praktijk werkt. Ook raden wij aan om duidelijk afspraken te maken over hoe participatie moet worden beschreven. Pas dan kan de gemeente goed bewaken dat Amsterdammers voldoende worden betrokken bij het maken van nieuw beleid.

Meer weten? Bekijk de projectpagina, of lees onze samenvatting of het bestuurlijk rapport.