Bijeenkomst voor leden van het burgerpanel

21 januari 2019

Eind november is aan u gevraagd welk onderwerp  u wil dat we in 2019 gaan onderzoeken. Dat is geworden Diversiteit in de stad. Speciaal voor panelleden geven we in Pakhuis de Zwijger meer informatie over de selectie van dit onderzoeksthema. Daarnaast kunnen we ook kort met elkaar praten over hoe we invulling willen geven aan het Publieksonderzoek 2019 over diversiteit in de stad. De inloop is vanaf 19.00u.

Daarna is er een openbare debatavond over de uitkomsten van het onderzoek Handhaving en overlast
Na deze aparte bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden, hebben we een openbare bijeenkomst waarin we de uitkomsten van het Publieksonderzoek 2018 Handhaving en sociale overlast aan Amsterdammers presenteren. Helpt de gemeentelijke handhaving bij het oplossen van sociale overlast in buurten? Deze vraag beantwoordt de Rekenkamer Amsterdam  na onderzoek in vijf gebieden in de stad: De Punt, Grachtengordel-Zuid, Oude Pijp, de Dapperbuurt en de Amsterdamse Poort. Gebieden waar de overlast door personen op straat heel groot is en een oplossing nog niet overal in zicht.

Aan discussietafels zal worden gepraat over de sociale overlast in de stad en over de aanpak door de gemeente. De discussietafels hebben een gemengde samenstelling van bewoners, ondernemers, handhavers, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bestuurders en ambtenaren. Uiteraard vertellen we op deze avond ook over de uitkomsten van het onderzoek en over de aanbevelingen van de rekenkamer.

U krijgt daarnaast de gelegenheid om als gespreksleider van een van de discussietafels op te treden. Dat betekent dat u  het gesprek inleidt en de belangrijkste bevindingen aan uw tafel kort samenvat. Als u dit wilt, wilt u ons dan een bericht sturen? U kunt Annemarieke van der Veer of Rosalie Joosten hiervoor benaderen.

Aanmelden?
Wij zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn én als u de uitnodiging in uw kring zou willen verspreiden. U kunt uw contacten op de volgende link wijzen: https://dezwijger.nl/programma/de-handhavers-van-amsterdam. U kunt u daar ook zelf aanmelden voor de publieksbijeenkomst.

Praktische informatie
Locatie: debatcentrum Pakhuis de Zwijger
Datum: dinsdagavond 5 februari 2019

Voorlopig programma

  • 19.00-19.15 Inloop aparte bijeenkomst voor panelleden
  • 19:15-19.45 Bijeenkomst voor rekenkamerpanelleden
  • 20.00-22.00 Openbare bijeenkomst Publieksonderzoek 2018: handhaving en overlast:
  • Interview met betrokkenen uit de onderzochte buurten over hun ervaringen en met Rekenkamer-directeur Jan de Ridder over het onderzoek
  • Discussietafels waar bezoekers met elkaar in gesprek gaan over sociale overlast
  • Plenaire terugkoppeling van discussietafels en paneldiscussie

Vragen of aanmelden voor gespreksleider van een van de discussietafels?
Meld u aan of stel uw vraag via e-mail aan Rosalie Joosten (rjoosten@rekenkamer.amsterdam.nl) of Annemarieke van der Veer (a.van.der.veer@rekenkamer.amsterdam.nl).