B&W Amsterdam geeft invulling aan aanbevelingen van rekenkamer over Leningen en Garanties

28 mei 2013

 In het rapport Slecht zicht op leningen en garanties uit maart 2011 constateerde de rekenkamer dat het door de gemeente Amsterdam gevoerde beheer onvoldoende waarborgen bood om de financiële risico’s van uitstaande leningen en garanties te beheersen. Ook vond de rekenkamer dat de gemeenteraad te weinig informatie ontving over de omvang, samenstelling en risico’s van nieuwe en bestaande leningen en garanties. Om dit te verbeteren deed de rekenkamer aanbevelingen voor duidelijkere spelregels over beheer en informatievoorziening aan de gemeenteraad. Het college heeft indertijd deze aanbevelingen integraal overgenomen. Dit is nu uitgemond in de specifieke beleidsnota Lening- en garantiebeleid gemeente Amsterdam. In deze nota wordt beschreven hoe het college invulling wil geven aan de aanbevelingen van de rekenkamer. De nota wordt 5 juni behandeld in de commissie JIF van de gemeenteraad van Amsterdam onder agendapunt 13.