College gaat aan de slag met aanbevelingen uit rapport Nazorg voor gedetineerden

7 juni 2013

Woensdag 5 juni heeft de raadscommissie Kunst, Sport en Zorg het rekenkamer rapport Nazorg voor gedetineerden, een ongemakkelijke keten besproken. De commissie ondersteunde net als het college de conclusies van het rapport. Het college meldde voortvarend met de aanbevelingen aan de slag te gaan en al direct na de zomer te komen met een integraal beleidskader waarbinnen ook aanpakken voor specifieke doelgroepen, zoals bij de Top 600, een plek krijgen. Het rapport zal op verzoek van de SP nog besproken worden in de raad (4 juli aanstaande). De SP kondigde aan moties naar aanleiding van het rapport te willen indienen.