Commissie Algemene Zaken bespreekt rekenkamerbrief over moties en schriftelijke vragen

5 december 2014

Op 4 december heeft de commissie Algemene Zaken gesproken over Reacties op moties en schriftelijke vragen (zie rekenkamerbrief). Naar aanleiding van de suggestie in het nawoord van onze brief om de afspraken over het serieuzer nemen van de afhandelingstermijnen scherper te formuleren heeft de commissie besloten om het presidium hiervoor in overleg met het college een aangepast raadsvoorstel te laten maken, waarbij de rekenkamer de gelegenheid krijgt om dit voorstel van commentaar te voorzien.