Rekenkamerbrief over het Meerjaren vervangingsprogramma Metro openbaar

6 februari 2014

De rekenkamer onderzocht of de overschrijding op de Oostlijn kon worden opgevangen binnen het Meerjaren Vervangingsprogramma Metro (MVP Metro). Dat lijkt het geval te zijn. Het convenant met de Stadsregio Amsterdam biedt voldoende financiële ruimte om de geraamde uitgaven voor het totale vervangingsonderhoud te dekken. Toch is de kans op financiële problemen reëel. De ramingen zijn nog in ontwikkeling en de afspraken in het convenant vaag. Bovendien zijn er aanvullende risico’s waardoor de kans op  een financieel tekort bij het metro-vervangingsonderhoud groter wordt.