Nieuw onderzoek: doelmatigheid exploitatie sportaccommodaties in Amsterdam moeilijk vast te stellen

11 juni 2014

Of een sporthal door de gemeente, een stichting of een particulier wordt geëxploiteerd lijkt geen duidelijke gevolgen te hebben voor de doelmatigheid van de exploitatie. Het definitieve antwoord is echter nog niet te geven. De kwaliteit van de informatie schiet te kort. De rekenkamer meent daarom dat discussie over structuurveranderingen beter kan worden uitgesteld en eerst aandacht moet worden gegeven aan een betere aansturing van de exploitatie van sportaccommodaties en een verbetering van de kwaliteit van informatie.