Erfpachters stadsdeel Zuid geïnformeerd over verlengde afkoop

27 maart 2013

Maandag 25 maart 2013 heeft het Bureau Erfpacht 7.790 erfpachters uit stadsdeel Zuid een brief verstuurd omdat ze in het verleden mogelijk niet volledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om hun erfpachtrecht verlengd af te kopen. De rekenkamer heeft vastgesteld dat alle erfpachters die het mogelijk betreft geselecteerd en aangeschreven zijn.