Erfpachters stadsdelen geïnformeerd over verlengde afkoop

4 april 2013

Op dinsdag 2 april 2013 heeft het Bureau Erfpacht 6.624 erfpachters uit stadsdelen Centrum, Nieuw West, Noord, Oost, West en Zuidoost een brief verstuurd omdat ze in het verleden mogelijk niet volledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om hun erfpachtrecht verlengd af te kopen. De rekenkamer heeft vastgesteld dat alle erfpachters die het mogelijk betreft geselecteerd en aangeschreven zijn.