G4-rekenkamers schrijven brief aan Tweede Kamer over transformatie zorg voor de jeugd

24 september 2014

De rekenkamers van de G4 hebben op basis van hun lokale rapporten een brief aan de Tweede Kamer gezonden. De G4 rekenkamers bevelen aan om niet pas na 5 jaar, maar al na 2 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Dit vanwege de onzekerheden die de rekenkamers rond de invoering van de nieuwe jeugdstelsels hebben geconstateerd. Daarnaast bevelen de G4-rekenkamers aan om te bevorderen dat er vergelijkbare gegevens in gemeenten worden verzameld, zodat gemeenten van elkaars ervaringen kunnen leren. Zie voor meer informatie de brief van de G4-rekenkamers aan de Tweede Kamer.