Geeft Amsterdam privacy voldoende aandacht?

24 maart 2016

Op 24 maart 2016 is het rapport Privacy van burgers met een hulpvraag gepubliceerd. Wij hebben onderzocht hoe de gemeente de privacy van burgers beschermt bij het verlenen van hulp. Ondanks inspanningen van de gemeente Amsterdam krijgt privacy nog niet altijd de aandacht die het verdient. In het rapport gaan wij in op de vraag hoe dit komt, wat de gemeente kan verbeteren en welke privacyrechten burgers hebben. De raadscommissie Jeugd en Cultuur zal dit eerste publieksonderzoek op 7 april 2016 behandelen.